Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
24/2020/QĐ-UBND04/08/2020Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành
23/2020/QĐ-UBND31/07/2020Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2237/UBND-KT04/08/2020Về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
3237/QĐ-UBND03/08/2020Về việc tặng Giấy khen và biểu trưng cho tập thể có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn năm 2020
3233/QĐ-UBND31/07/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ kênh xã đội đến giáp xã Thiện Mỹ)
169/UBND-VP31/07/2020Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2020
680/UBND-VP31/07/2020V/v triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
22/2020/QĐ-UBND30/07/2020Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
3638/QĐ-UBND15/07/2020QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của huyện Tam Bình
3127/QĐ-UBND28/07/2020Về việc công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước 06 tháng cuối năm 2020
3126/QĐ-UBND28/07/2020Về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019
11/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ tín dụng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
10/2020/NQ-HĐND07/07/2020Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3114/QĐ-UBND27/07/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào Trụ sở làm việc UBND xã Phú Thành (đoạn từ cầu Thuộc Nhàn đến Trạm y tế xã Phú Thành)
21/2020/QĐ-UBND21/07/2020Ban hành đơn giá sản phẩm lập báo cáo hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về môi trường cấp tỉnh
37/TB-UBND20/07/2020Viếng Nghĩa trang liệt sĩ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2020
BC14/07/2020QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2019
BC14/07/2020DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 THỊ XÃ BÌNH MINH SAU KHI ĐÃ ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM
84/NQ-HĐND14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về Chương trình hoạt động giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh
83/NQ-HĐND 14/07/2020NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020