Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
370501/09/2020Về việc thành lập Ban kiểm duyệt Cổng thông tin điện tử: traon.vinhlong.gov.vn huyện Trà Ôn
370401/09/2020Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử: traon.vinhlong.gov.vn huyện Trà Ôn
343726/08/2020Về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
343826/08/2020Về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân ngành giáo dục, năm học 2019- 2020
370703/09/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong khối thi đua ngành giáo dục năm học 2019- 2020
2465/UBND-KT26/08/2020V/v tuyên truyền và phổ biến sổ tay hướng dẫn xây dựng phương án ứng phó tương ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai
2003/UBND-VX16/07/2020V/v thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 173/2019/NQ-HĐND, ngày 31/5/2019 của HĐND tỉnh.
25/2020/QĐ-UBND25/08/2020Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh
10915/01/2020Quyết định phê duyệt KH sữ dụng đất năm 2020
0220/02/2020Thông báo công khai hoạch sữ dụng đất năm 2020
232/BC-UBND20/08/2020BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 8/2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 9/2020
3408/QĐ-UBND19/08/2020Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán Công trình: Cắm mốc quy hoạch chung xây dựng xã Phú Thành, huyện Trà Ôn
3393/QĐ-UBND18/08/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trưng Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ; Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình
36/TB-UBND17/08/2020Về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2020- 2021
2711/QĐ-UBND30/06/2020Về việc điều chỉnh Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
3357/QĐ-UBND12/08/2020Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
3354/QĐ-UBND11/08/2020Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng và di dời hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Mở rộng hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trạm Trưng Trắc thuộc đường số 8; Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trung tâm xã Tân Mỹ và Di dời trụ điện chiếu sáng trung tâm xã Hòa Bình
3278/QĐ-UBND06/08/2020Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ kênh xã đội đến giáp xã Thiện Mỹ)
3274/QĐ-UBND06/08/2020Về việc giao 300 m2 đất tại xã Hựu Thành cho bà Huỳnh Thị Bé Hai
212/BC-UBND05/08/2020TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 7/2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8/2020