Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4124 / 207 trang
03/2021/QĐ-UBND02/03/2021Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
36/BC01/03/2021 TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG- AN NINH THÁNG 02/2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 03/2021
18/BC-UBND02/02/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2021
23/BC-UBND13/02/2021Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (Tính từ ngày 02/02/2021 đến ngày 13/02/2021)
02/2021/QĐ-UBND22/02/2021Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với chi phí tiền lương lao động trực tiếp trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
834/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Mười
833/QĐ-UBND25/01/2021Về việc giao đất 114,0m2 tại Phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Võ Văn Bảy
01/2021/QĐ-UBND28/01/2021Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
112/QĐ-UBND26/01/2021Về việc giao quyền sử dụng đất cho ông Võ Văn Chiến, cư ngụ ấp Trung Điền, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
17/TB-UBND26/01/2021Thông báo của UBND thành phố Vĩnh Long về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Tân Hội thành phố Vĩnh Long
106/QĐ-UBND20/01/2021Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
105 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của huyện Tam Bình
02 /TB-UBND14/01/2021Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tam Bình
104 /QĐ-UBND15/01/2021Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2020 của huyện Tam Bình
16 /NQ-HĐND25/12/2020Ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15 /NQ-HĐND25/12/2020Phê chuẩn Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
13 /NQ-HĐND 25/12/2020Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 21/7/2020 của Hội đồng nhân dân huyện, về việc điều chỉnh và bổ sung Nghị Quyết số 13/NQ-HĐND, ngày 25/12/2019 của Hội đồng nhân dân huyện Tam Bình, về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2020
12 /NQ-HĐND25/12/2020V/v phân bổ kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư công năm 2021
01/KH-UBND06/01/2021Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
10/NQ-HĐND25/12/2020Nghị Quyết về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021