Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4406 / 221 trang
34/2021/QĐ-UBND20/12/2021Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
33/2021/QĐ-UBND20/12/2021Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2021/QĐ-UBND 14/12/2021Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025
634/QĐ-UBND18/01/2021Ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của thành phố Vĩnh Long
4945/UBND-TH06/12/2021V/v chỉ đạo khắc phục hạn chế trong công tác cải cách hành chính
796/TB-HĐTDVC07/12/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trà Ôn
0229/11/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
3362/QĐ-UBND06/12/2021Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
26/TB-BQLDA26/11/2021Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Cầu đi bộ thành phố Vĩnh Long
46/KH-UBND19/07/2021Kế hoạch phát động thi đua về Ứng dụng CNTT trên địa bàn thành phố Vĩnh Long năm 2021 , chủ đề "Nâng cao tỷ lệ giao dịch trực tuyến trong giải quyết TTHC"
14/TB-HĐTD26/11/2021Thông báo về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tọa năm học 2021 -2022
10800/QĐ-UBND23/11/2021Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
124/BC-UBND18/10/2021Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm và chương trình công quí IV năm 2021
80/BC-UBND26/07/2021Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021
41/BC-UBND07/04/2021Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quí I và chương trình công tác quí II năm 2021
30/09/2021CONG KHAI DANH MUC QTOAN NS 2020
30/09/2021CONG KHAI QTOAN NS 2020
234/BC-UBND23/09/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm năm 2021
125/BC-UBND22/06/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2021
64/BC-UBND14/04/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021