Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4639 / 232 trang
80 /TB-UBND20/09/2022Về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện năm 2022
27/2022/QĐ-UBND27/09/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long.
4368/QĐ-UBND23/09/2022Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức Phường
16/09/2022Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
16/09/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố, công khai dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của thị xã Bình Minh
04/NQ-HĐND21/07/2022Về việc bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022
03/NQ-HĐND21/07/2022Về việc sử dụng kết dư ngân sách nhà nước huyện Tam Bình năm 2021
77/TB14/09/2022Về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
1124/TB-TNMT07/09/2022Công bố công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
776/PTNMT05/09/2022Đăng công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cty TNHH công nghệ cao An Thành
26/2022/QĐ-UBND 05/09/2022Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các công trình và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
25/2022/QĐ-UBND31/08/2022Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
24/TB-HĐTD31/08/2022Thông báo triệu tập thí sinh vòng 2, kỳ thi tuyển công chức Phường năm 2022
1425/QĐ-UBND18/04/2022Về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2022 của huyện Tam Bình
3940/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Phường 9, thành phố Vĩnh Long
3938/QĐ-UBND25/08/2022Quyết định phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch công chức phường theo trường hợp đặc biệt
198/QĐ-UBND25/01/2022Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của huyện Tam Bình
169022/08/2022QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
012/08/2022Danh sách người đứng đầu, cấp phó trực tại bộ phận một cửa
012/08/2022Danh sách trực tại Bộ phận một cửa