Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4258 / 213 trang
22/SY-VPCTN04/12/2020Luật Cư trú
134/QĐ-CVP24/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu Gói thầu "mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 của BCĐ PCD Covid-19 TPVL"
358019/08/2021Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
357919/08/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn
3612/08/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Sáu
3529/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Phạm Thị Hải Như
3422/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Đặng Ngọc Tuyết
3315/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Thanh Thảo
3209/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Ngọc Hiển
4362/QĐ-UBND19/08/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thành phố Vĩnh Long
843/TB-UBND12/08/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long
1302a29/04/2021Quyết định công khai thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết công an tỉnh
15/01/2020DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
15/01/2020Về việc công bố, công khai ngân sách năm 2020 của thị xã Bình Minh
834/TB-UBND20/07/2021Thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường 9, thành phố Vĩnh Long
07/HĐCD17/08/2021Thông báo công khai phương án thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ Tân Hội, phường Tân Hội, thành phố Vĩnh Long
171/BC-UBND06/08/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021