Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4459 / 223 trang
02/CT.UBT20/02/1995Lập thủ tục XDCB các công trình XDCB năm 1995.
01/CT.UBT06/01/1995Tổ chức tết Nguyên Đán Ất Hợi năm 1995.
19/CT.UBT28/12/1996Thực hiện phân công trách nhiệm và phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hoá trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
18/CT.UBT21/12/1996Nghiêm cấm việc tổ chức dạy và chữa bệnh bằng phương pháp nhân điện.
17/CT.UBT01/12/1996Thực hiện Nghị định 60/CP của Chính phủ
16/CT.UBT12/10/1996Tăng cường công tác thống kê, báo cáo.
15/CT.UBT10/10/1996Thực hiện các chủ trương bảo vệ môi trường và Nghị định 26/CP của Chính phủ.
14/CT.UBT20/09/1996Tăng cường quản lý, lập lại kỷ cương luật pháp trong khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên đất sét.
13/CT.UBT26/08/1996Tổ chức thực hiện Nghị định số 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.
12/CT.UBT08/08/1996Thực hiện phong trào "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
10/CT-UBND10/06/2008Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
11/CT.UBT05/08/1996Tập trung thu thuế 6 tháng cuối năm quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 1996.
10/CT.UBT30/07/1996Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.
09/CT.UBT06/06/1996Thực hiện Chỉ thị 237/TTg ngày 19/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
08/CT.UBT30/05/1996Thực hiện Chỉ thị số 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ.
06/CT.UBT25/03/1996Cấm nhập trái phép, lưu hành và sử dụng côn trùng lạ Tenebrio molitor (L) làm thức ăn cho chim cảnh ở Việt Nam.
05/CT.UBT04/03/1996Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác KDĐV và chấn chỉnh hoạt động của trạm kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
04/CT.UBT07/02/1996Triển khai thực hiện Nghị định số 91/CP của Chính phủ về tổ chức thanh toán không dùng tiền mặt.
03/CT.UBT29/01/1996Chấn chỉnh tổ chức và quản lý sản xuất, phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
02/CT.UBT19/01/1996Tổ chức tết Nguyên Đán Bính Tý 1996.