Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4406 / 221 trang
11711 /QĐ-UBND 11/10/2021Tặng Giấy khen và biểu trưng cho cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, năm học 2020 - 2021
11769 /QĐ-UBND18/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng Quốc lộ 54 (Đoạn từ km68+520 đến km70+700)
11882 /QĐ-UBND19/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nạo vét kết hợp đắp bờ bao kênh Bang Chang
11894 /QĐ-UBND 21/10/2021Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường An Thành - Kênh Đào, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn
11904 /QĐ-UBND22/10/2021Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công tác Hội, hoạt động Chữ Thập đỏ, nhiệm kỳ 2016 - 2021
170/BC-UBND23/07/2021Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021
187/BC-UBND10/08/2021Tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tháng 7/2021 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2021
899/TB-UBND22/10/2021Thông báo về việc tiệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 trong tuyển dụng công chức phường năm 2021
2150/QĐ-UBND10/05/2021Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi
2149/QĐ-UBND10/05/2021Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi
5521/10/2021V/v lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Trà Ô
36/TB20/10/2021Thông báo V/v tiêm vét mũi 1 vacxin phòng COVID 19 trên địa bàn huyện Mang Thít
113704/10/2021V/v gửi phiếu Khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luạt kinh doanh
25/2021/QĐ-UBND20/10/2021Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
24/2021/QĐ-UBND19/10/2021Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
23/2021/QĐ-UBND19/10/2021Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
13/NQ-HĐND20/09/2021Nghị quyết 13/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
12/NQ-HDND20/09/2021Nghị quyết 20/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
113704/10/2021Công văn v/v gửi phiếu khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luật kinh doanh
566824/09/2021Công văn tuyên truyền Chương trình đối thoại đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Long với các nhà đầu tư Đài Loan