Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4406 / 221 trang
31/2021/QĐ-UBND 10/11/2021Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.
10/TB-HĐTD10/11/2021Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long thông báo tổ chức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
30/2021/QĐ-UBND 09/11/2021Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/2021/QĐ-UBND09/11/2021Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
08/TB-HĐTD08/11/2021Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
09/GM-HĐTD08/11/2021Giấy mời về việc khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
07/TB-HĐTD05/11/2021Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021
10246/QĐ-UBND05/11/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch thí sinh đủ điều kiện tham dự ký xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
749/TB-HĐTDVC04/11/2021V/v thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2021- 2022
28/2021/QĐ-UBND03/11/2021Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
903/TB-UBND29/10/2021Thông báo kết quả điểm thi xét tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức phường năm 2021 thuộc thành phố Vĩnh Long
27/2021/QĐ-UBND01/11/2021Ban hành Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao gắn liền với nhà ở; điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất, diện tích tối thiểu được tách thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1420/09/2021Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Mang Thít năm 2020
41/GPXD29/10/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG nhà ở riêng lẻ Ông (bà): Trần Xuân Lợi
26/2021/QĐ-UBND28/10/2021Ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng đối với 05 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
11682 /QĐ-UBND07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cầu Lái Tân 2 (Cầu Mười Thôi), xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn
11683/QĐ-UBND 07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
11684 /QĐ-UBND07/10/2021Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước khu 2, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ kênh xã đội đến giáp xã Thiện Mỹ).
11710 /QĐ-UBND11/10/2021Tặng Giấy khen và biểu trưng cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Trà Ôn, giai đoạn 2016 - 2021
272/BC-UBND12/10/2021Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021