Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4406 / 221 trang
214/TB-UBND24/05/2022Thông báo về việc tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
15/2022/QĐ-UBND20/05/2022Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
14/2022/QĐ-UBND 19/05/2022Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý và chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
0131/12/2021KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN TAM BÌNH – TỈNH VĨNH LONG
21/KH-UBND12/05/2022Tuyển dụng công chức phường thuộc thành phố Vĩnh Long năm 2022
13/2022/QĐ-UBND13/05/2022Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Vĩnh Long.
1246/QĐ-UBND26/04/2022Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất Nguyễn Văn Tiền xã Trung Hiệp
1415/QĐ-UBND26/04/2022Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp sai đối tượng sử dụng đất Nguyễn Minh Đức
88/BC-UBND19/04/2022TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÕNG - AN NINH QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2022
60/BC-UBND15/03/2022Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 02 năm 2022
46/BC-UBND22/02/2022Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 01 năm 2022
1221/QĐ-UBND14/04/2022Về việc thu hồi quyền sử dụng đất ông Võ Văn Du xã Trung Hiệp
12/2022/QĐ-UBND06/04/2022Quy định việc hỗ trợ đối với hộ gia đình sản xuất nông nghiệp và những người bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh.
01/2022/QD-UBND24/03/2022QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Mang Thít
02/2022/QD-UBND24/03/2022QUYẾT ĐỊNH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít
1207/QĐ-UBND18/03/2022Về việc thu hồi 101,5m2 đất tại Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long của bà Lê Thị Mỹ An
1186/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 81m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Lương Kim Thủy
1185/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 84,6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Hồ Bạch Tuyết
1183/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 76.5m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Kháng
1180/QĐ-UBND17/03/2022Về việc giao đất 71.6m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho bà Trương Mộc Lan