Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 4235 / 212 trang
10800/QĐ-UBND23/11/2021Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
124/BC-UBND18/10/2021Tình hình thực hiện phát triển KT-XH, QP-AN 9 tháng đầu năm và chương trình công quí IV năm 2021
80/BC-UBND26/07/2021Tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021
41/BC-UBND07/04/2021Tình hình thực hiện các nhiệm vụ về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh quí I và chương trình công tác quí II năm 2021
30/09/2021CONG KHAI DANH MUC QTOAN NS 2020
30/09/2021CONG KHAI QTOAN NS 2020
234/BC-UBND23/09/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm năm 2021
125/BC-UBND22/06/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2021
64/BC-UBND14/04/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
31/2021/QĐ-UBND 10/11/2021Quy định mức lãi suất cho vay tối thiểu của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long.
10/TB-HĐTD10/11/2021Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thành phố Vĩnh Long thông báo tổ chức phỏng vấn kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022
30/2021/QĐ-UBND 09/11/2021Quy định tuyến đường, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/2021/QĐ-UBND09/11/2021Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cấp giấy phép có thời hạn và phân cấp cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
08/TB-HĐTD08/11/2021Thông báo về việc triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
09/GM-HĐTD08/11/2021Giấy mời về việc khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021 - 2022
07/TB-HĐTD05/11/2021Hội đồng tuyển dụng thông báo danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2021
10246/QĐ-UBND05/11/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch thí sinh đủ điều kiện tham dự ký xét tuyển viên chức sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo năm 2021
749/TB-HĐTDVC04/11/2021V/v thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 và triệu tập thí sinh dự tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và đào tạo huyện Trà Ôn năm học 2021- 2022
28/2021/QĐ-UBND03/11/2021Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long.
903/TB-UBND29/10/2021Thông báo kết quả điểm thi xét tuyển vòng 2 trong tuyển dụng công chức phường năm 2021 thuộc thành phố Vĩnh Long