Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 31 / 2 trang
2761/QĐ-UBND27/12/2022Về việc phê duyệt Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030
49/KH-UBND17/06/2022Kế hoạch tổ chức đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quý II năm 2022
1207/QĐ-UBND18/03/2022Về việc thu hồi 101,5m2 đất tại Phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long của bà Lê Thị Mỹ An
3362/QĐ-UBND06/12/2021Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm đến năm 2030
16/2021/QĐ-UBND08/07/2021Bãi bỏ Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa liên thông phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, người có công với Cách mạng tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc huyện Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long
522/QĐ-UBND05/03/2019Giao đất tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh cho Trường THCS Đông Thành quản lý
748 /QĐ-UBND06/05/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long về lĩnh vực nông nghiệp và PTNT
556/QĐ-UBND10/04/2015Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
09/CT-UBND 19/06/2014Về việc Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm ở người trên địa bàn tỉnh.
06/2010/QĐ-UBND02/02/2010Ban hành Quy chế phối hợp về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.
10/2009/QĐ-UBND16/04/2009Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet địa bàn tỉnh Vĩnh Long
03/CT-UBND10/03/2009V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính và trao đổi thông tin qua thư tín điện tử tại các cơ quan nhà nước
2108/UBND-HCTC12/08/2009V/v chấn chỉnh công tác hành chính văn thư và gửi văn bản điện tử qua mạng theo CT 03 của UBND tỉnh
07/CT-UBND17/05/2007V/v đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước
819/QĐ-UBN16/04/2007V/v thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal)
1249/QĐ-UBND15/06/2007V/v công bố chính thức đưa vào khai thác Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long (VinhLong Portal ) trên mạng INTERNET
515/2006/QĐ-UBND27/03/2006V/v ban hành quy định về chế độ thông tin báo cáo
356/QĐ-UBND13/02/2007Về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Sở Bưu chính - Viễn thông.
10/2001/QĐ.UB04/01/2004Về việc: Thành lập Trung tâm tin học tỉnh Vĩnh long
4/CT-UBND30/03/2006V/v vận hành các hệ thống thông tin thuộc Đề án 112 tỉnh Vĩnh Long
ipv6 ready