Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
1262/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 1.000,7m2 đất tại xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Phước Thạnh quản lý, sử dụng
1261/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Long Phước A quản lý, sử dụng
1260/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 290m2 đất tại xã Long Phước, huyện Long Hồ do Trường Mẫu giáo Long Phước quản lý
1259/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 2.524,4m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc
1258/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 2.524,4 m2 tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long quản lý
1218/QĐ-UBND23/05/2019Về việc cho phép Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hảo được chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ
1189/QĐ-UBND22/05/2019Về việc bổ sung Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh
07/2019/QĐ-UBND27/05/2019Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
1136/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1135/QĐ-UBND16/05/2019Về việc thu hồi 25,5m2 đất tại thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn do Viện kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn quản lý
1134/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao đất tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh cho Trường mẫu giáo Khai Trí để xây dựng trường học
1133/QĐ-UBND16/05/2019Về việc giao 2.236,4m2 đất tại xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn cho Uỷ ban nhân dân xã Xuân Hiệp quản lý, sử dụng
1103/QĐ-UBND14/05/2019Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1070/QĐ-UBND10/05/2019Về việc giao 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn cho Họ đạo Trà Ôn quản lý sử dụng
1069/QĐ-UBND10/05/2019Về việc thu hồi 75,2m2 đất tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn do Ủy ban nhân dân xã Tích Thiện quản lý
1068/QĐ-UBND10/05/2019Về việc giao 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long quản lý sử dụng
1067/QĐ-UBND10/05/2019Về việc thu hồi 11.813,2m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Sở Y tế quản lý
1051/QĐ-UBND09/05/2019Giao đất tại xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn cho Trường Mầm non Tân Mỹ và UBND xã Tân Mỹ
1050/QĐ-UBND09/05/2019Giao 2.010m2 đất tại xã Trường An, thành phố Vĩnh Long cho Tịnh thất Phổ Hòa
1043/QĐ-UBND09/05/2019Về việc cho phép Công ty TNHH thương mại sản xuất đông nam dược Hồng Vượng được chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ