Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
1528/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 1.526,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1527/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 3.000m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho Chùa Vĩnh Đức
1526/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 2.482,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1525/QĐ-UBND12/06/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
1493/QĐ-UBND10/06/2019Về việc cho Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long thuê đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
1344/QĐ-UBND04/06/2019Về việc giao diện tích 4.889,5m2, tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình cho Trường Mầm non Cái Ngang, và giao diện tích 7,4m2 cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc quản lý
1319/QĐ-UBND31/05/2019Về việc giao 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân cho Trường Mẫu giáo Hướng Dương quản lý
1318/QĐ-UBND31/05/2019Về việc thu hồi 655,8m2 đất tại xã Tân Bình, huyện Bình Tân do Trường Tiểu học Tân Bình C quản lý
1311/QĐ-UBND30/05/2019Về việc cho phép Công ty TNHH Young Vĩnh Long được chuyển mục đích sử dụng 6.541,4m2 sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại xã Long An, huyện Long Hồ
1310/QĐ-UBND30/05/2019Về việc giao 3.999m2 đất tại xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ cho Trường Mầm non Tân Hạnh, huyện Long Hồ quản lý, sử dụng
1309/QĐ-UBND30/05/2019Về việc giao 3.241,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Thảnh A quản lý
1308/QĐ-UBND30/05/2019Về việc thu hồi diện tích 1.527,7m2 đất tại xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân do Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Thảnh quản lý
1275/QĐ-UBND28/05/2019Về việc giao 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ cho Trường Tiểu học Đồng Phú A quản lý, sử dụng
1274/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 2.500m2 đất tại xã Đồng Phú, huyện Long Hồ do Trường Trung học cơ sở Đồng Phú quản lý
1273/QĐ-UBND28/05/2019Về việc giao diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình cho UBND huyện Tam Bình quản lý
1272/QĐ-UBND28/05/2019Về việc thu hồi diện tích 1.046,6 m2 tại xã Long Phú, huyện Tam Bình do Trạm y tế xã Long Phú quản lý
1267/QĐ-UBND27/05/2019Về việc cho Trung tâm thẩm định kiểm định công trình giao thông vận tải thuê 571,5 m2 đất tại phường 2, thành phố Vĩnh Long
1266/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi diện tích 571,5 m2 tại phường 2, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng quản lý
1264/QĐ-UBND27/05/2019Về việc giao 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long cho UBND thành phố Vĩnh Long quản lý
1263/QĐ-UBND27/05/2019Về việc thu hồi 7.206,1m2 đất tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở Vĩnh Long quản lý