Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1351 / 68 trang
1846/QĐ-UBND11/07/2019Giao 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1845/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1774/QĐ-UBND04/07/2019Giao 2.000 m2 đất, tại khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Quan Âm
1719/QĐ-UBND28/06/2019Giao 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1718/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho UBND huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1715/QĐ-UBND28/06/2019Giao 8.509,3 m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
1664/QĐ-UBND25/06/2019Giao 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1663/QĐ-UBND25/06/2019Thu hồi 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1643/QĐ-UBND20/06/2019Giao 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1642/QĐ-UBND20/06/2019Thu hồi 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
1625/QĐ-UBND19/06/2019Giao 5.089,1 m2 đất, tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho Trường Tiểu học Hòa Ninh A để xây dựng trường học
1624/QĐ-UBND19/06/2019Giao 2.484,7 m2 đất, tại xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Chùa Pháp Bảo
1644/QĐ-UBND20/06/2019Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2,đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có Dự án cầu Măng Thít) qua địa bàn huyện Vũng Liêm
1537/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 388,9m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Trường Mẫu giáo Măng Non 1
1528/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 1.526,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1527/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 3.000m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho Chùa Vĩnh Đức
1526/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 2.482,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1525/QĐ-UBND12/06/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
1493/QĐ-UBND10/06/2019Về việc cho Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long thuê đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
1344/QĐ-UBND04/06/2019Về việc giao diện tích 4.889,5m2, tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình cho Trường Mầm non Cái Ngang, và giao diện tích 7,4m2 cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc quản lý