Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1351 / 68 trang
29/2019/QĐ-UBND12/11/2019Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
27/2019/QĐ-UBND29/10/2019Bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ngành y tế Vĩnh Long.
26/2019/QĐ-UBND29/10/2019Ban hành Quy chếquản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25/2019/QĐ-UBND18/10/2019Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/2019/QĐ-UBND16/10/2019Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
23/2019/QĐ-UBND11/10/2019Ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
2354/QĐ-UBND16/09/2019Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An Bình đến bến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ và dự án kè chống sạt lở bờ sông Măng Thít - khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long
1769/QĐ-UBND03/07/2019Quyết định Hủy bỏ Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2254/QĐ-UBND30/08/2019Giao 8.160,6m2 đất tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Hồ
22/2019/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
20/2019/QĐ-UBND29/08/2019Quyết định ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1907/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1906/QĐ-UBND22/07/2019Về việc thu hồi 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1905/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 2.188,2m2 đất, tại phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải
1904/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 4.404,9m2 đất, tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, cho Trường Trung học cơ sở Phú Đức
1903/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 6.715,2m2 đất, tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ An quản lý
1850/QĐ-UBND11/07/2019Giao 216,1 m2 đất, tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, cho Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Lộc Hòa
1849/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1848/QĐ-UBND11/07/2019Giao 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít quản lý
1847/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, cho UBND huyện Mang Thít quản lý