Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
1904/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 4.404,9m2 đất, tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ, cho Trường Trung học cơ sở Phú Đức
1903/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 6.715,2m2 đất, tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít, cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ An quản lý
1850/QĐ-UBND11/07/2019Giao 216,1 m2 đất, tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, cho Trường Mẫu giáo Hoa Hồng Lộc Hòa
1849/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1848/QĐ-UBND11/07/2019Giao 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít quản lý
1847/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 920,8 m2 đất, tại xã Chánh An, huyện Mang Thít, cho UBND huyện Mang Thít quản lý
1846/QĐ-UBND11/07/2019Giao 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1845/QĐ-UBND11/07/2019Thu hồi 12.401,8 m2 đất, tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn, cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
1774/QĐ-UBND04/07/2019Giao 2.000 m2 đất, tại khóm 5, phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Chùa Quan Âm
1719/QĐ-UBND28/06/2019Giao 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1718/QĐ-UBND28/06/2019Thu hồi 194,2 m2 đất, tại xã Tân Quới, huyện Bình Tân cho UBND huyện Bình Tân quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1715/QĐ-UBND28/06/2019Giao 8.509,3 m2 đất, tại phường 5, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long
1664/QĐ-UBND25/06/2019Giao 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1663/QĐ-UBND25/06/2019Thu hồi 2.188,8 m2 đất, tại phường 4, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1643/QĐ-UBND20/06/2019Giao 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân huyện Trà Ôn quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1642/QĐ-UBND20/06/2019Thu hồi 1.788,2 m2 đất, tại xã Thiện Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
1625/QĐ-UBND19/06/2019Giao 5.089,1 m2 đất, tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho Trường Tiểu học Hòa Ninh A để xây dựng trường học
1624/QĐ-UBND19/06/2019Giao 2.484,7 m2 đất, tại xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cho Chùa Pháp Bảo
1644/QĐ-UBND20/06/2019Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2,đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có Dự án cầu Măng Thít) qua địa bàn huyện Vũng Liêm
1537/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 388,9m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Trường Mẫu giáo Măng Non 1