Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
36/2019/QĐ-UBND20/12/2019Ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống cầu, đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
34/2019/QĐ-UBND19/12/2019Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Vĩnh Long
33/2019/QĐ-UBND18/12/2019Bãi bỏ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND, ngày 17/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành quy định mức hỗ trợ thiệt hại cho chủ vật nuôi khi tiêu hủy heo (lợn) do bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh
31/2019/QĐ-UBND05/12/2019Về việc ban hành bảng giá cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
32/2019/QĐ-UBND06/12/2019Bãi bỏ một phần Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 04/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và một phần Quy định ban hành kèm theo Quyết định
30/2019/QĐ-UBND13/11/2019Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
29/2019/QĐ-UBND12/11/2019Quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
27/2019/QĐ-UBND29/10/2019Bãi bỏ Quyết định 08/2007/QĐ-UBND, ngày 24/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ bác sĩ, dược sĩ đại học, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học y dược về công tác ngành y tế Vĩnh Long.
26/2019/QĐ-UBND29/10/2019Ban hành Quy chếquản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
25/2019/QĐ-UBND18/10/2019Ban hành quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
24/2019/QĐ-UBND16/10/2019Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
23/2019/QĐ-UBND11/10/2019Ban hành Quy định về bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
2354/QĐ-UBND16/09/2019Quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ sông Cổ Chiên (đoạn từ đầu cù lao An Bình đến bến phà An Bình), xã An Bình, huyện Long Hồ và dự án kè chống sạt lở bờ sông Măng Thít - khu vực 10B, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn (đoạn từ bến phà An Thới đến chân cầu Trà Ôn), tỉnh Vĩnh Long
1769/QĐ-UBND03/07/2019Quyết định Hủy bỏ Quyết định số 1935/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
2254/QĐ-UBND30/08/2019Giao 8.160,6m2 đất tại xã Phú Đức, huyện Long Hồ cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Long Hồ
22/2019/QĐ-UBND10/09/2019Quyết định Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
20/2019/QĐ-UBND29/08/2019Quyết định ban hành đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1907/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý, lập kế hoạch sử dụng đất
1906/QĐ-UBND22/07/2019Về việc thu hồi 92,7 m2 đất, tại phường 2, thành phố Vĩnh Long, cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
1905/QĐ-UBND22/07/2019Về việc giao 2.188,2m2 đất, tại phường 1, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải