Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1344 / 68 trang
2091/2005/QĐ.UBND06/09/2005Về việc thành lập Trường trung học phổ thông Hiếu Phụng huyện Vũng Liêm thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
2051/2005/QĐ.UBND31/08/2005Về việc quy định chế độ phụ cấp cho hoạt động của HĐND các cấp.
1809/2005/QĐ.UBND04/08/2005Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.
1800/2005/QĐ.UBND02/08/2005Về mức thu học phí của Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long từ năm học 2005 - 2006 trở đi
1785/2005/QĐ.UBND29/07/2005Về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh.
1766/2005/QĐ.UBND28/07/2005Ban hành quy định phân cấp quản lý, đầu tư, xây dựng công trình.
1672/2005/QĐ.UBND08/07/2005Về việc đổi tên Hội Hữu nghị các nước thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long
1669/2005/QĐ.UBND08/07/2005Về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo xây dựng và phát triển đô thị.
136/2005/QĐ.UB24/01/2005Phê duyệt phương án thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.
16/2008/QĐ-UBND25/06/2008Về việc sửa đổi bổ sung Điều 4 Quy định phân cấp quản lý, xử lý tài sản nhà nước
1/CT.UBT21/05/1992Tổ chức thực hiện luật doanh nghiệp tư nhân và luật công ty trong tỉnh Vĩnh Long.
19/CT.UBT03/12/1992Tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế.
17/CT.UBT03/12/1992Đẩy mạnh tổ chức tấn công các loại tội phạm giữ gìn trật tự xã hội.
15/CT.UBT20/11/1992Triển khai thực hiện pháp lệnh thuế nhà đất, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT.UBT27/08/1992Xây dựng văn bản pháp quy
01/CT.UBT04/04/1992Tăng cường quản lý việc sản xuất và Nâng cao Chất lượng sản phẩm xây dựng (Gạch, Ngói nung).
17/CT.UBT23/11/1993Triển khai thi hành luật thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
09/CT.UBT09/03/1993Quản lý và sử dụng đất bãi bồi đất cồn mới nổi.
05/CT.UBT17/02/1993Chống tệ tham nhũng, buôn lậu trong tỉnh.
32/CT.UBT14/11/1994Triển khai thực hiện Pháp lệnh thú y trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.