Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 1337 / 67 trang
513/QĐ-UBND04/03/2019Về việc giao 4.302,6m2 đất tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn cho UBND huyện Trà Ôn quản lý
512/QĐ-UBND04/03/2019Về việc thu hồi 4.302,6m2 đất tại xã Thới Hòa, huyện Trà Ôn
511/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Mầm non Hoa Mai
498/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công an thành phố Vĩnh Long
497/QĐ-UBND04/03/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công An tỉnh Vĩnh Long
476/QĐ-UBND27/02/2019Về việc đề nghị công nhận quyền sử dụng đất cho Công An huyện Mang Thít
471/QĐ-UBND27/02/2019Về việc giao 1.274,1m2 đất tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm cho Trạm y tế thị trấn Vũng Liêm quản lý
470/QĐ-UBND27/02/2019Về việc thu hồi 1.274,1m2 đất tại thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm
469/QĐ-UBND27/02/2019Về việc giao đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ cho DNTN Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung
415/QĐ-UBND20/02/2019Về việc giao đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long cho Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long quản lý
414/QĐ-UBND20/02/2019Về việc thu hồi đất tại phường 8, thành phố Vĩnh Long do Trường Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long quản lý
413/QĐ-UBND20/02/2019Về việc cho phép Công ty Cổ phần Hòa Phú được chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian đối với phần đất 39.378,8m2 tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
411/QĐ-UBND20/02/2019V/v thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Quy hoạch Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
03/2019/QĐ-UBND15/02/2019Về việc ban hành giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
383/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long
382/QĐ-UBND15/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
348/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
347/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
346/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
345/QĐ-UBND12/02/2019Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long