Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 451 / 23 trang
159/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
158/2015/NQ-HĐND11/12/2015Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 5 năm 2016 – 2020
157/2015/NQ-HĐND10/12/2015Quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
155/2015/NQ-HĐND10/12/2015Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 132/2010/NQ-HÐND
154/2015/NQ-HĐND10/12/2015Về việc quy định đối tượng và mức chi chế độ thăm bệnh, phúng điếu của UBND tỉnh Vĩnh Long
153/2015/NQ-HĐND10/12/2015Miễn học phí đối với học viên thuộc diện phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh học chương trình giáo dục thường xuyên, năm học 2015 - 2016
145/2015/NQ-HĐND07/07/2015Về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015-2020
142/2015/NQ-HĐND07/07/2015Quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, tung cấp nghề trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2015-2016
140/2015/NQ-HĐND07/07/2015Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong phụ lục kèm theo Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
138/2015/NQ-HĐND16/06/2015Ban hành quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
137/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v trích 5% nguồn thu xổ số kiến thiết để chi đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh
136/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết V/v Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
135/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
134/2015/NQ-HĐND16/06/2015Nghị quyết Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
98/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
101/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn có huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên không có hưởng chế độ, chính sách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
100/2014/NQ-HĐND11/07/2014Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/7/2014 đến ngày 31/12/2014
99/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014 – 2020
97/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
96/2014/NQ-HĐND11/07/2014Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.