Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
12
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 32 / 2 trang
36/TB20/10/2021Thông báo V/v tiêm vét mũi 1 vacxin phòng COVID 19 trên địa bàn huyện Mang Thít
113704/10/2021Công văn v/v gửi phiếu khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luật kinh doanh
566824/09/2021Công văn tuyên truyền Chương trình đối thoại đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Long với các nhà đầu tư Đài Loan
1302a29/04/2021Quyết định công khai thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết công an tỉnh
15/UBBC26/04/2021Quyết định công bố Danh sách chính thức người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Mang Thít NK 2021-2026
01/TB12/01/2021Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của UBND huyện Mang Thít
697030/12/2020Quyết định ban hành kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 huyện Mang Thít
1011/01/2021Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
362304/08/2020quyết định công khai quyết toán 2019
362404/08/2020Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện thu chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020
686523/12/2020Quyết định thu NSNN chi ngân sách địa phương 2021
640111/12/2020Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2021
10915/01/2020Quyết định phê duyệt KH sữ dụng đất năm 2020
0220/02/2020Thông báo công khai hoạch sữ dụng đất năm 2020
443825/11/2019Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
443825/11/2019Lấy ý kiến Kế hoạch phát triển thuộc dân tộc thiểu số " tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai"
0220/01/2020Thông báo và Quyết định Kế hoạch sữ dụng đất năm 2020
17/TB-UBND20/05/2019Thông báo V/v tuyển dụng viên chức Trung tâm GDNN-GDTX huyện năm học 2018-2019
4330/QĐ-UBND10/12/2018Công nhận xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018
157/QĐ-UBND05/01/2019Công nhận xã - thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2018