Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 66 / 4 trang
49/HĐND18/05/2020V/v điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri tại đơn vị Thị trấn Vũng Liêm
50/KH-HĐND19/05/2020Giám sát 6 tháng đầu năm 2020 về “công tác bình xét và quản lý đối tượng bảo trợ xã hội” trên địa bàn huyện
35/BC-HĐND14/04/2020V/v thực hiện Công văn số 16/HĐND ngày 02/3/2020 của TT.HĐND huyện đề xuất nội dung Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện.
33/HĐND08/04/2020V/v báo cáo tiến độ thi công công trình Trường THCS Nguyễn Chí Trai và Trường Tiểu học Trung Nghĩa A.
17/NQ-HĐND19/12/2019Về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước; kế hoạch vốn đầu tư công và danh mục các công trình xây dựng; số bổ sung cho ngân sách cấp dưới 6 tháng cuối năm 2019
16/NQ-HĐND19/12/2019Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
15/NQ-HĐND19/12/2019 Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, số bổ sung cho ngân sách cấp dưới; kế hoạch vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
20/NQ-HĐND19/12/2019Về Chương trình các kỳ họp thường lệcủa Hội đồng nhân dân huyện trong năm 2020
19/NQ-HĐND19/12/2019Về Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện
18/NQ-HĐND19/12/2019Giao Ủy ban nhân dân huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp huyện quản lý trên địa bàn huyện Vũng Liêm
14/NQ-HĐND19/12/2019Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
126/TB-HĐND17/10/2019Thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh và trước kỳ họp thứ 11 của Đại biểu HĐND huyện
123/GM-HĐND16/10/2019Tổ chức cuộc họp để xây dựng kế hoạch giám sát của Ban pháp chế HĐND huyện về triển khai thực hiện Luật tiếp công dân, Luật Tố cáo, Luật phòng chống tham nhũng
23/BC-UBND03/03/2017Chỉ đạo, điều hành của UBND huyện và tình hình KTXH, quốc phòng an ninh tháng 02 năm 2017
102/BC-UBND14/07/2016Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch năm 2017
16/KH-UBND08/06/2016Thực hiện NQ số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020
17/KH-UBND09/06/2016Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2016)
18/KH-UBND09/06/2016Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao huyện Vũng Liêm giai đoạn 2016 - 2020
82/BC-UBND21/07/2016Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 5/2016
337/UBND-KTTH12/05/2016V/v triển khai thực hiện cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
ipv6 ready