Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 264 / 14 trang
1430/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
1428/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
1427/UBND-KSTTHC28/08/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2558/QĐ-UBND30/07/2019Quyết định về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019
1248/UBND-KSTTHC26/07/2019Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện
2396/QĐ-UBND05/07/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn 2 xã Long Phú và Song Phú
2370/QĐ-UBND02/07/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tam Bình
2028/QĐ-UBND28/06/2019Quyết định công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu phi trên địa bàn xã Bình Ninh, huyện Tam Bình
837/QĐ-UBND02/05/2019Quyết định công bố số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2019
369/QĐ-UBND29/03/2019Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
174/QĐ-UBND22/01/2019Danh mục đính kèm QĐ 174/QĐ-UBND
174/QĐ-UBND22/01/2019Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Tam Bình
328 /QĐ-UBND29/01/2019Danh mục kèm QĐ 328 /QĐ-UBND
328 /QĐ-UBND29/01/2019 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Tam Bình
175/QĐ-UBND22/01/2019Danh mục đính kèm QĐ 175/QĐ-UBND
175/QĐ-UBND22/01/2019Về việc công bố công khai điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Tam Bình
4359/QĐ-UBND06/09/2018Đính kèm quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Tam Bình
4359/QĐ-UBND07/09/2018Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của huyện Tam Bình
5171/QD09/10/2018Quyết định công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2018
4359/QD - UBND06/09/2018Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
ipv6 ready