Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 190 / 10 trang
48/QĐ-UBND09/01/2020Quyết định công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
9272/QĐ-UBND31/12/2020Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của thành phố Vĩnh Long
7873/QĐ-UBND13/12/2019Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
0111/12/2019Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thông báo kết quả sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đạo tạo thành phố Vĩnh Long, năm học 2019 - 2020
227/GM-UBND10/12/2019Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
4438/STNMT25/11/2019Đăng tải nội dung bản dự thảo Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) thuộc dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại Vĩnh Long
1917/UBND-KT08/10/2019V/v tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại, giải quyết khó khăn, vướng mắc với các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long
1746/UBND-VX16/09/2019Về việc hỗ trợ thực hiện quay phim, phỏng vấn để làm tư liệu cho Hội đồng Thẩm định Chính Phủ và Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội thực hiện nâng cấp 04 xã để thành lập phường thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
02/ĐA-UBND22/08/2019Về việc đăng tải tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri Đề án tóm tắt thành lập phường Trường An, phường Tân Ngãi, phường Tân Hòa và phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
988/SVHTTDL25/07/2019Về việc đăng tải thể lệ cuộc thi sáng tác ca khúc "Vĩnh Long- Tình đất, tình người"
79/BC-UBND22/05/2019Báo cáo tình hình bệnh dịch tả heo Châu Phi tại khóm 1 phường 8 và khóm 6 phường 5 thành phố Vĩnh Long
2424/QĐ-UBND22/05/2019Về việc công bố dịch đối với bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn phường 5 và phường 8 thành phố Vĩnh Long
55/BC-UBND11/04/2019Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quí I năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ quí II năm 2019
UBND12/04/2019Lấy ý kiến đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vĩnh Long đến năm 2035, tầm nhìn 2050
671/QĐ-UBND25/01/2019Công nhận xã phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
526/TB-UBND18/12/2018Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thông báo về việc treo cờ Tổ Quốc và nghỉ lễ Dương Lịch năm 2019
985/TB-HĐTD26/11/2018Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Vĩnh Long thông báo điều chỉnh thời gian tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Vĩnh Long năm học 2018 - 2019
2502/UBND-TH21/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
2501/UBND-TH21/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
2322/UBND-TH201/11/2018Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện