Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
2341/QĐ-UBND 01/09/2021Về việc hỗ trợ 1.702 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2315/QĐ-UBND 31/08/2021Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Ký sinh trùng thường gặp tại tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
2314/QĐ-UBND31/08/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2316 /QĐ-UBND31/08/2021Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Vĩnh Long
2318/QĐ-UBND 31/08/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long
2317/QĐ-UBND31/08/2021Phê duyệt Kế hoạch “Đẩy mạnh triển khai việc khai báo y tế điện tử, quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh”
2323/QĐ-UBND 31/08/2021Về việc hỗ trợ 185 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Bình Tân phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2324/QĐ-UBND31/08/2021Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu Tái định cư dân cư thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
2326/QĐ-UBND 31/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-CovV-2 bằng phương pháp Realtime PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 4 (5.000 mẫu) tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
2320/QĐ-UBND31/08/2021Về việc điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
2319 /QĐ-UBND31/08/2021Về việc điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Mang Thít
2322/QĐ-UBND31/08/2021Về việc điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân
2321/QĐ-UBND31/08/2021Về việc điều chỉnh giảm giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với Công ty Cổ phần Cấp nước Vĩnh Long
2301/QĐ-UBND30/08/2021Thành lập các Tiểu ban và Tổ giúp việc Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh
2300/QĐ-UBND 30/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua vật tư y tế, mua sinh phẩm chẩn đoán/ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 tại Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long.
2302 /QĐ-UBND 30/08/2021Về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ju Young chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm
2297/QĐ-UBND30/08/2021Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh
2306 /QĐ-UBND30/08/2021Phê duyệt Danh mục hồ không được san lấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2307/QĐ-UBND30/08/2021Về việc hỗ trợ 14 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2308/QĐ-UBND30/09/2021Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc hỗ trợ bổ sung cho 7.100 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19