Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
2370/QĐ-UBND07/09/2021Cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Lê Đồng Khởi, Chánh Thanh tra tỉnh Vĩnh Long
2373/QĐ-UBND07/09/2021Về việc hỗ trợ 369 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Vũng Liêm phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2377/QĐ-UBND 07/09/2021Về việc công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2376/QĐ-UBND07/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 03 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
2365/QĐ-UBND06/09/2021Quyết định Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư các dự án do Phòng Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long làm chủ đầu tư
2355/QĐ-UBND 06/09/2021Ban hành Đề án hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (theo Quyết định 46/2015/QĐ-TTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025
2360/QĐ-UBND06/09/2021Về việc hỗ trợ 16 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2366/QĐ-UBND 06/09/2021Ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025.
2350/QĐ-UBND04/09/2021Về việc hỗ trợ 31 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2351/QĐ-UBND04/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 05 người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2352/QĐ-UBND 04/09/2021Về việc hỗ trợ 138 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2353/QĐ-UBND04/09/2021Về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2354/QĐ-UBND04/09/2021Về việc hỗ trợ 04 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2349 /QĐ-UBND03/09/2021Về việc phê duyệt danh sách công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
2346 /QĐ-UBND 02/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp - bà Nguyễn Kim Nguyên
2347/QĐ-UBND02/09/2021Về việc hỗ trợ 364 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2348/QĐ-UBND02/09/2021Về việc hỗ trợ 57 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2336 /QĐ-UBND 01/09/2021Về việc hỗ trợ 09 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2337/QĐ-UBND 01/09/2021Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021
2340 /QĐ-UBND 01/09/2021Về việc hỗ trợ 88 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19