Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
183/BC-UBND05/07/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
147/BC-UBND02/06/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2021.
141/BC-UBND28/05/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 trên địa ban tình Vĩnh Long.
115/BC-UBND04/05/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4/2021.
114/BC-UBND04/05/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
102/TC-UBND20/04/2021Tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.
84/BC-UBND31/03/2021Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tháng 3, quý I năm 2021.
56/BC-UBND03/03/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xẫ hội tháng 02 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
49/BC-UBND26/02/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2021.
29/BC-UBND01/02/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01/2021
26/BC-UBND29/01/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
15/TC-UBND18/01/2021Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2383/QĐ-UBND08/09/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 18.118 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2382/QĐ-UBND08/09/2021Về việc hỗ trợ bổ sung cho 7.100 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2385/QĐ-UBND08/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
2386/QĐ-UBND08/09/2021Về việc hỗ trợ 578 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2367/QĐ-UBND07/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án khuyến nông Xây dựng các mô hình trình diễn thâm canh trên cây ăn trái (cây có múi và cây đặc sản) áp dụng hệ thống tưới tiên tiến tiết kiệm kết hợp dinh dưỡng theo hướng GAP tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện năm 2021
2368/QĐ-UBND07/09/2021Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI, năm học 2021-2022
2374/QĐ-UBND 07/09/2021Về việc hỗ trợ 306 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2375/QĐ-UBND 07/09/2021Về việc hỗ trợ 10 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19