Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
202/BC-UBND08/09/2021Chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 8 năm 2021
2420/QĐ-UBND12/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 5.748 đối tượng trẻ em, F0, F1 phải cách ly y tế, điều trị COVID-19
2414/QĐ-UBND11/09/2021Về việc hỗ trợ 1.021 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2415/QĐ-UBND 11/09/2021Về việc hỗ trợ 177 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2402/QĐ-UBND10/09/2021Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2404/QĐ-UBND 10/09/2021Phê duyệt Kế hoạch loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2023
2405 /QĐ-UBND10/09/2021Về việc hỗ trợ 109 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2406/QĐ-UBND 10/09/2021Về việc hỗ trợ 751 hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã Bình Minh phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2407/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Dược; An toàn Thực phẩm và dinh dưỡng; Khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long
2408/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2409/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa và Du lịch thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
2410/QĐ-UBND10/09/2021Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
2393/QĐ-UBND09/09/2021Về việc thay đổi thành viên Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ tỉnh Vĩnh Long
2395/QĐ-UBND09/09/2021Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp Bình Minh
2396/QĐ-UBND 09/09/2021Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Khu công nghiệp Hòa Phú, Tuyến Công nghiệp Cổ Chiên
2401/QĐ-UBND09/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
254/BC-UBND06/09/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 8/2021.
245/BC-UBND30/08/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP va tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tình Vĩnh Long.
228/BC-UBND11/08/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2021.
221/BC-UBND05/08/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.