Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
2489/QĐ-UBND21/09/2021Về việc hỗ trợ 74 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2474/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ
2475/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ 285 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2481/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ 728 hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vĩnh Long phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2480/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc hỗ trợ 406 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2479/QĐ-UBND 20/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 3)
2478/QĐ-UBND20/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 01 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 3)
9399/QD9-UBND20/09/2021Về việc phê duyệt hồ sơ dự toán thực hiện mua máy tính phục vụ các điểm tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19
2472/QĐ-UBND19/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
2473/QĐ-UBND19/09/2021Về việc hỗ trợ 26 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2470/QĐ-UBND18/09/2021Về việc hỗ trợ 93 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2456/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy sản và Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2465/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Bình Tân
2466/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Mang Thít
2467/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Tam Bình
2468/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Trà Ôn
2469/QĐ-UBND17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư thiết bị thực hiện Chương trình đổi mới giáo dục phổ thông lớp 2, lớp 6 trên địa bàn huyện Vũng Liêm
2463/QĐ-UBND 17/09/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư thiết bị phòng học bộ môn Lý - Hóa - Sinh cho các Trường Trung học cơ sở, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông,Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2460/QĐ-UBND17/09/2021Về việc hỗ trợ 28 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2461/QĐ-UBND17/09/2021Về việc hỗ trợ 138 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.