Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 7643 / 383 trang
10/2004/CT.UB05/05/2004V/v Thực hiện công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện trên địa bàn tỉnh
09/2004/CT.UB09/04/2004Về việc tổ chức triển khai phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II năm 2004 trên địa bàn tỉnh Vĩnh long
08/CT.UB09/04/2004V/v: Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt mùa khô năm 2004.
07/2004/CT.UB07/04/2004Về việc triển khai thi hành Luật đất đai năm 2003
06/CT.UB05/04/2004Về việc chấn chỉnh hoạt động xe dù, bến cóc trên địa bàn tỉnh.
05/CT.UB16/03/2004về công tác Quốc phòng địa phương, Dân quân tự vệ và Giáo dục quốc phòng năm 2004
04/CT.UB26/02/2004V/v tổ chức, thực hành diễn tập năm 2004 trong khu vực phòng thủ tỉnh.
03/CT.UB24/02/2004Về tuyên truyền, phổ biến giáo dục và triển khai thực hiện Luật Thống kê
02/CT.UB15/01/2004Về việc: Tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gà.
12/CT.UB28/10/2005Về việc thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hành chính và cán bộ chuyên trách, công chức xã, phường, thị trấn 2003 - 2005.
13/2005/CT.UBND04/11/2005V/v:Thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người.
10/2005/CT.UB10/05/2005V/v Thực hiện chương trình đào tạo sử dụng hệ thống thông tin điện tử của Ban điều hành Đề án 112 Chính Phủ
09/2005/CT.UB09/05/2005Về việc tổ chức tốt các kỳ thi tốt nghiệp và công tác tuyển sinh năm 2005.
07/2005/CT.UB23/03/2005Về công tác đảm bảo tình hình An ninh Chính trị Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2005.
06/2005/CT.UB16/03/2005Về tăng cường công tác thu Ngân sách trên địa bàn tỉnh.
05/2005/CT.UB10/03/2005Về việc thực hiện Quyết định số 478/2004/QĐ-CTN ngày 28/7/2004 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2004-2005.
04/2005/CT.UB21/02/2005V/v Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động và an toàn - vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp
03/2005/CT.UB07/02/2005Về việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
16/CT.UBND30/12/2005Về công tác quốc phòng địa phương, giáo dục quốc phòng, dân quân tự vệ năm 2006.
15/CT.UBND15/12/2005Về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2006