Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
2537/QĐ-UBND 23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
2536/QĐ-UBND 23/09/2021Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
2541/QĐ-UBND23/09/2021Về việc hỗ trợ 95 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2542/QĐ-UBND 23/09/2021Về việc hỗ trợ 971 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2543/QĐ-UBND23/09/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 4)
2504/QĐ-UBND22/09/2021Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án “Cải tạo các công trình bảo vệ môi trường của Trạm trộn bê tông nhựa nóng”.
2510/QĐ-UBND22/09/2021Về việc phê duyệt Kế hoạch chống dịch bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2021
2508/QĐ-UBND22/09/2021Về việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ đến năm 2020
2511/QĐ-UBND22/09/2021Thành lập Hội đồng xét tuyển đào tạo theo đặt hàng
2518/QĐ-UBND 22/09/2021Tặng băng khen cho cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ- TTr566
2517/QĐ-UBND22/09/2021Tằng Băng khen cá nhân hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ -TTr548
2516/QĐ-UBND22/09/2021Tằng Băng khen cá nhân hoàn thảnh xuất sắc nhiệm vụ -TTr567
2515/QĐ-UBND22/09/2021Tằng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc- TTr557
2514/QĐ-UBND22/09/2021Tặng danh hệu Tập thể Lao động xuất sắc - TTr562
2513/QĐ-UBND22/09/2021Tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - TTr559
886/TB-UBND23/09/2021Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thuộc thành phố Vĩnh Long
2486/QĐ-UBND21/09/2021Về việc Nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Võ Văn Chí Hạnh, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Long Hồ
2487/QĐ-UBND21/09/2021Về việc Nâng bậc lương thường xuyên đối với bà Phạm Thị Thu Tâm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Long Hồ
2491/QĐ-UBND21/09/2021Về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm học 2020-2021
2494/QĐ-UBND 21/09/2021V/v Cấp thẻ giám định viên tư pháp