Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5690 / 285 trang
2220/QĐ-UBND22/08/2021Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua hóa chất, vật tư, môi trường phát hiện SARS-CovV-2 bằng phương pháp Realtime PCR và vật tư phương tiện phòng hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 4 (20.000 mẫu) tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long
2219/QĐ-UBND22/08/2021Phân bổ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19
2206/QĐ-UBND20/08/2021Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Minh Tâm, Sở TN&MT
2207/QĐ-UBND20/08/2021Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Hồ Thanh Tuấn
2208/QĐ-UBND20/08/2021Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Dương Minh Chiến
2209/QĐ-UBND 20/08/2021Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với ông Trần Minh Khởi
2210/QĐ-UBND 20/08/2021Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) đối với bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1977, Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long.
2213/QĐ-UBND20/08/2021V/v về việc giải quyết cho ông Võ Tấn Vũ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính - Tổng hợp, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu
2211 /QĐ-UBND20/08/2021Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
2212/QĐ-UBND20/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2214/QĐ-UBND20/08/2021Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2201/QĐ-UBND19/08/2021Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2202/QĐ-UBND19/08/2021Về việc thành lập Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Vĩnh Long
2196/QĐ-UBND18/08/2021Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
2197/QĐ-UBND 18/08/2021Về việc phê duyệt đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê tại Trường Cao đẳng Vĩnh Long
358019/08/2021Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Mỹ Hưng, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn
357919/08/2021Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trà Ôn
3612/08/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN Ông (bà): Lê Thị Sáu
3529/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Phạm Thị Hải Như
3422/07/2021GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Ông (bà): Đặng Ngọc Tuyết