Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 5822 / 292 trang
2785/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ 11 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2786/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ 122 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Tam Bình và Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2787/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (đợt 8).
2788/QĐ-UBND17/10/2021Về việc hỗ trợ 170 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
2789/QĐ-UBND17/10/2021Về việc hỗ trợ 20 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2790/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ 1.433 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Long Hồ, thị xã Bình Minh và thành phố Vĩnh Long phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2791/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ 66 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2792/QĐ-UBND 17/10/2021Về việc hỗ trợ 53 hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Bình Tân phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
2776/QĐ-UBND15/10/2021Về việc cho ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh ngày 12/3/1965, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long được nghỉ việc để điều trị bệnh.
2777/QĐ-UBND15/10/2021Về việc phân công ông Lê Thanh Sơn, phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.
2778/QĐ-UBND15/10/2021Về việc công bố chuẩn hóa danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long
2782/QĐ-UBND 15/10/2021Về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo các cấp độ nguy cơ.
14/NQ-HĐND20/09/2021Nghị quyết 14/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
13/NQ-HĐND20/09/2021Nghị quyết 13/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
12/NQ-HDND20/09/2021Nghị quyết 20/NQ-HĐND, ngày 20/9/2021
113704/10/2021Công văn v/v gửi phiếu khảo sát thông tin về tình hình tiếp cận pháp luật kinh doanh
566824/09/2021Công văn tuyên truyền Chương trình đối thoại đầu tư giữa tỉnh Vĩnh Long với các nhà đầu tư Đài Loan
2768/QĐ-UBND 14/10/2021Về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và giao đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Hội trường Huyện ủy, huyện Trà Ôn.
2774/QĐ-UBND14/10/2021Chuyển ngạch và xếp lương đối với bà Hồ Hồng Diễm, Kế toán trưởng, Sở Kế hoạch và Đầu tư
2766/QĐ-UBND14/10/2021Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê, phương thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khu đất Trường Quân sự địa phương cũ, diện tích 11.110,7 mét vuông, tại thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long