Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 332/BC-UBND
Ngày ban hành 07/12/2018
Người ký Lê Quang Trung
Trích yếu Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 332/BC-UBND