Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6561 / 329 trang
154/QĐ-UBND 24/01/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
151/QĐ-UBND 24/01/2022Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long năm 2021-Nguyễn Văn Hoặc
156 /QĐ-UBND 24/01/2022Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của Chủ tịch, Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long
155/QĐ-UBND24/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần V năm 2022
158/QĐ-UBND24/01/2022QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2030
159/QĐ-UBND24/01/2022QUYẾT ĐỊNH Ban hành Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
160/QĐ-UBND24/01/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long
106/QĐ-UBND13/01/2022Về việc giao đất 4m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp
58/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho ông Trần Tấn Lộc
57/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Thái Thị Thu Thủy
55/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4,thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Điệp
56/QĐ-UBND12/01/2022Về việc giao đất 85,5m2 tại Phường 4, thành phố Vĩnh Long cho bà Nguyễn Thị Giàu
183/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 80,1m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lai Văn Hoàng
182/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ ông Lê Văn Bé
181/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho hộ bà Đặng Thị Nhàn
184/QĐ-UBND20/01/2022Về việc giao đất 90m2 tại Phường Trường An, thành phố Vĩnh Long cho ông Đổ Thanh Hoa
12/TC-UBND18/01/2022Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
150/QĐ-UBND 21/01/2022Về việc hỗ trợ 151 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
149/QĐ-UBND 21/01/2022Về việc hỗ trợ 37 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
176/QĐ-UBND21/01/2022Công nhận phưởng đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021