Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3108 / 156 trang
2749/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao đất cho ông Trần Phước Lạc, địa chỉ thường trú: ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
2854/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Nguyễn Anh Tuấn; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Quới Hưng, xã Trường An, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
2853/QĐ-UBND24/06/2019Về việc giao đất cho hộ ông Diệp Hoàng Minh; địa chỉ thường trú: Ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
1644/QĐ-UBND20/06/2019Về việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, thông báo thu hồi đất và quyết định thu hồi đất đối với các tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án Tín dụng ngành giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2,đầu tư một số cầu yếu ưu tiên (trong đó có Dự án cầu Măng Thít) qua địa bàn huyện Vũng Liêm
1537/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 388,9m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Trường Mẫu giáo Măng Non 1
18/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thƣờng của Nhà nƣớc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tỉnh Vĩnh Long
18/06/2019QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bồi thường của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, tỉnh Vĩnh Long
1528/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 1.526,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1527/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 3.000m2 đất tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn cho Chùa Vĩnh Đức
1526/QĐ-UBND12/06/2019Về việc giao 2.482,2m2 đất tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít cho Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Phước quản lý
1525/QĐ-UBND12/06/2019Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cửu Long, tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ
1493/QĐ-UBND10/06/2019Về việc cho Công ty cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long thuê đất tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ
1344/QĐ-UBND04/06/2019Về việc giao diện tích 4.889,5m2, tại xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình cho Trường Mầm non Cái Ngang, và giao diện tích 7,4m2 cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lộc quản lý
96/BC-UBND22/05/2019Tổng kết chiến dịch mùa khô năm 2019
358/UBND-VP28/05/2019V/v khắc phục lỗi lỗ hỗng nghiêm trọng trong Chip Intel và dịch vụ Remote Desktop
360/UBND-VP29/05/2019V/v phối hợp tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia trên địa bàn huyện Vũng Liêm
365/UBND-VP30/05/2019V/v tăng cường thông tin tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về phòng, chống dịch tả heo Châu Phi
357/UBND-VP28/05/2019V/v phối hợp tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo và cấp túi thuốc miễn phí cho hộ nghèo
327/UBND-VP16/05/2019V/v treo băng rol tuyên truyền thông điệp tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2019
304/UBND-VP09/05/2019V/v rà soát, kiểm tra quản lý điểm truy cập Internet công cộng và diểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện Vũng Liêm