Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6189 / 310 trang
3389 /QĐ-UBND08/12/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 02 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
3390 /QĐ-UBND08/12/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
3391/QĐ-UBND08/12/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu Tân Mỹ, huyện Trà Ôn
3383/QĐ-UBND07/12/2021Về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư (Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với dự án Đường liên ấp từ cầu Cống Ranh đến cầu Ba Tầng (đoạn từ cầu Ba Khả đến cầu Ba Tầng), xã Long Phước, huyện Long Hồ
3382/QĐ-UBND 07/12/2021Phê duyệt Kế hoạch xác định, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và công tác thực thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2022
3384/QĐ-UBND07/12/2021Về việc Cho phép chuẩn bị đầu tư (Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với dự án Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố Vĩnh Long.
3380/QĐ-UBND07/12/2021Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới xã Phước Hậu, huyện Long Hồ
3387/QĐ-UBND 07/12/2021Phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu.
796/TB-HĐTDVC07/12/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Trà Ôn
0229/11/2021V/v kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
3364/QĐ-UBND 06/12/2021Bổ nhiệm lại có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với ông Nguyễn Thanh Phong, sinh ngày 13/9/1963.
3368/QĐ-UBND06/12/2021Điều động ông Lê Thanh Tâm, sinh ngày 26/9/1965, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến công tác tại Sở Nội vụ và bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
3367/QĐ-UBND06/12/2021Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) đối với ông Đinh Quang Huy, sinh ngày 15/01/1973, Trưởng phòng Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chất lượng công trình giao thông, Sở Giao thông vận tải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
3366/QĐ-UBND06/12/2021Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) đối với ông Phan Thanh Hoàng, sinh ngày 28/12/1980, Chánh Văn phòng Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.
3365/QĐ-UBND06/12/2021Bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) đối với ông Phan Hữu Danh, sinh ngày 30/6/1970, Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
3360/QĐ-UBND06/12/2021Phê duyệt danh sách thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP; Nghị định 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ đợt 1 năm 2022
3371/QĐ-UBND06/12/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 613 người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3370/QĐ-UBND06/12/2021Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025
3361/QĐ-UBND 06/12/2021Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021- 2025
3363/QĐ-UBND06/12/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 25/3/2021 của Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long