Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 6154 / 308 trang
364/BC-UBND02/12/2021Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2021
358/BC-UBND30/11/2021Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
351/BC-UBND29/11/2021Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
3331/QĐ-UBND 02/12/2021Về việc ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2022
3332/QĐ-UBND02/12/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Khai thác cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên thuộc xã Trung Thành Tây và xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long”.
3333/QĐ-UBND02/12/2021Về việc chấp thuận điều chỉnh, thay đổi so với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Dự án “Khai thác cát san lấp trên lòng sông Cổ Chiên (mỏ Tân Ngãi 1), thuộc xã An Bình, huyện Long Hồ và xã Tân Ngãi (nay là Phường Tân Ngãi), thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (công suất 100.000 m3/năm)” .
3338/GP-UBND 02/12/2021Cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vịnh Trà được gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản cát lòng sông (mỏ Đồng Phú) thuộc xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
3339/QĐ-UBND 02/12/2021Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Đồng Phú) đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vịnh Trà.
3334/QĐ-UBND02/12/2021QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề án thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021
3335/QĐ-UBND02/12/2021Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản (mỏ Chánh An - Quới Thiện) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Anh.
3336/QĐ-UBND02/12/2021Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hào Phước 3) của Công ty trách nhiệm hữu hạn N-T Thanh Hưng.
3337/QĐ-UBND02/12/2021Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cát sông (mỏ Bình Hòa Phước 3).
3318/ QĐ-UBND 01/12/2021Thành lập Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Vĩnh Long
3321/QĐ-UBND 01/12/2021Về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp kỹ thuật Don Bonsco Mỹ Thuận
3322 /QĐ-UBND01/12/2021Về việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với 24 người lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3324/QĐ-UBND01/12/2021Về việc hỗ trợ 103 hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện Trà Ôn, Vũng Liêm phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3325/QĐ-UBND 01/12/2021Về việc hỗ trợ 59 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19
3320/QĐ-UBND 01/12/2021Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Đoàn năm 2021
3329/QĐ-UBND01/12/2021Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Phú Quới - Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
3330/QĐ-UBND01/12/2021Cho phép chuẩn bị đầu tư (Khảo sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi) đối với dự án Đường tỉnh 907 tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2) và dự án Mở rộng, nâng cấp cầu Long Phước, huyện Long Hồ