Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3265 / 164 trang
2547/QĐ-UBND06/12/2022Quyết Định Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023.
2568/QĐ-UBND06/12/2022Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
2519/QĐ-UBND05/12/2022Quyết định về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Vĩnh Long.
2510 /QĐ-UBND02/12/2022Thành lập Hội đồng nghiệm thu dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
2511/QĐ-UBND02/12/2022Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định dự án “Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác định loài ngoại lai xâm hại và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.
34/2022/QĐ-UBND18/11/2022Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
407/BC-UBND30/11/2022V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2474 /QĐ-UBND28/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
2433/QĐ-UBND24/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022 - huyện Trà Ôn
2430/QĐ-UBND24/11/2022Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Vĩnh Long.
2418/QĐ-UBND22/11/2022Về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Vĩnh Long.
2408/QĐ-UBND 21/11/2022Về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
2407/QĐ-UBND21/11/2022Về việc đưa ra khỏi danh mục công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long.
2348/QĐ-UBND14/11/2022Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
2311/QĐ-UBND 10/11/2022Về việc thu hồi nhà ở thuộc sở hữu nhà nước căn nhà số 32, đường 30 tháng 4, Phường 1, thành phố Vĩnh Long
2316 /QĐ- UBND 10/11/2022Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu hàng năm của tỉnh Vĩnh Long
2315 /QĐ-UBND10/11/2022Quyết định về việc thành lập cụm công nghiệp Thuận An.
2318/QĐ-UBND 10/11/2022Về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án Khu tái định cư Khu công nghiệp Bình Tân (Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long), huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long - giai đoạn 1.
2260/QĐ-UBND04/11/2022Về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần và giải pháp tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
2263/QĐ-UBND04/11/2022Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long.