Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3310 / 166 trang
110/QĐ-UBND01/02/2023Về việc cho phép Hiệp hội Những người lao động sáng tạo Việt Nam đặt Văn phòng đại diện
120/QĐ-UBND01/02/2023Về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn bảo vệ sản xuất và dân sinh trong mùa khô năm 2022-2023 tỉnh Vĩnh Long
106/QĐ-UBND31/12/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh Vĩnh Long năm 2023
103/QĐ-UBND30/01/2023Phê duyệt kế hoạch chỉnh lý tài liệu và số hóa tài liệu lưu trữ điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2023-2025
104/QĐ-UBND30/01/2023Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp giai đoạn 2023-2025
105/QĐ-UBND 30/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua gây quỹ hội của Hội Người tù kháng chiến tỉnh Vĩnh Long năm 2022
92/QĐ-UBND19/01/2023Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
95/QĐ-UBND 19/01/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long
94/QĐ-UBND 19/01/2023Về việc phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
98/QĐ-UBND19/01/2023Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
99/QĐ-UBND19/01/2023Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, pháp chế và công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
84/QĐ-UBND18/01/2023Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
85/QĐ-UBND18/01/2023Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần.
78/QĐ-UBND17/01/2023Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức lễ đón giao thừa mừng Xuân Quý Mão năm 2023 và Kỷ niệm 55 năm chiến thắng Mậu Thân (1968 - 2023).
65/QĐ-UBND 16/01/2023V/v Ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long năm 2023
01/CT-UBND13/01/2023Về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023
51/QĐ-UBND13/01/2023Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
39/QĐ-UBND 11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2022
38/QĐ-UBND11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022
37/QĐ-UBND 11/01/2023Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp công sức, vật chất cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2012 - 2022