Tìm trong


Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Data pager
Số dòng hiển thị
PageSizeComboBox
select
Tổng số dòng: 3265 / 164 trang
1452/QĐ-UBND19/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân.
1449/QĐ-UBND 18/07/2022Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.
1431/QĐ-UBND15/07/2022Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long.
1436/QĐ-UBND15/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích đóng góp thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
1435/QĐ-UBND15/07/2022Về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích đóng góp và vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1433/QĐ-UBND 15/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Cồn Lục Sỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (giai đoạn 2)”.
1434/QĐ-UBND15/07/2022Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Hệ thống thủy lợi Thanh Đức – Long Mỹ, huyện Long Hồ và huyện Mang Thít”.
1422/QĐ-UBND14/07/2022Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.
1425/QĐ-UBND 14/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1426/QĐ-UBND14/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 05/3/2022.
1414/QĐ-UBND13/07/2022Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán ngân sách hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023
1411/QĐ-UBND13/07/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mầm non Hoa Hồng 2, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
1412/QĐ-UBND13/07/2022Cấp bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường tiểu học Nguyễn Trung Trực, tỉnh Vĩnh Long.
1419/QĐ-UBND13/07/2022Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức.
1420/QĐ-UBND13/07/2022Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
1418/QĐ-UBND13/07/2022Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
1397 /QĐ-UBND12/07/2022Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022
1391/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Mở rộng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, tại Phường 2, thành phố Vĩnh Long.
1396/QĐ-UBND 12/07/2022Về việc phê duyệt giá đất cụ thể áp dụng bồi thường công trình: Trụ sở làm việc Đảng bộ khối các cơ quan, doanh nghiệp và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phường 9, thành phố Vĩnh Long.
1403/QĐ-UBND12/07/2022Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long