Ban hành qui chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào cảng.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2140/QĐ.UBT
Ngày ban hành 11/09/1989
Ngày có hiệu lực 11/09/1989
Người ký Phạm Thành Nối
Trích yếu Ban hành qui chế quản lý vùng nước trên sông Cổ Chiên dài 12 km để đảm bảo an toàn cho tàu nước ngoài ra vào cảng.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Cửu Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 2140/QĐ.UBT

Văn Bản Khác
  • Ban hành đơn giá sản phẩm thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành Quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
  • Ban hành giá dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng đối với 16 ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
  • Ban hành đơn giá đặt hàng đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long theo chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng