Chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật để được ghi kế hoạch vốn năm 2017
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1146/UBND-TH
Ngày ban hành 27/06/2016
Người ký Nguyễn Thanh Phong
Trích yếu Chỉ đạo thực hiện hoàn chỉnh thủ tục ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật để được ghi kế hoạch vốn năm 2017
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: