Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu BCTM
Ngày ban hành 10/05/2016
Người ký Sở tài nguyên môi trường
Trích yếu Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2016 Thành phố Vĩnh Long
Cơ quan ban hành UBND TP Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ BCTM

ipv6 ready