V/v triển khai thực hiện cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 337/UBND-KTTH
Ngày ban hành 12/05/2016
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu V/v triển khai thực hiện cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: