Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 58/BC-UBND
Ngày ban hành 06/05/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 4 năm 2016
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: ▸ 58/BC-UBND