V/v chỉ đạo không xuống giống vụ lúa Hè thu và tăng cường bảo vệ cây trồng trong thời gian nước mặn xâm nhập
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 205/UBND-KTTH
Ngày ban hành 18/03/2016
Người ký Hồ Công Nguyên
Trích yếu V/v chỉ đạo không xuống giống vụ lúa Hè thu và tăng cường bảo vệ cây trồng trong thời gian nước mặn xâm nhập
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Công văn

Tập tin đính kèm: ▸ 205/UBND-KTTH