Phát động phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 08/KH-BCĐ
Ngày ban hành 14/03/2016
Người ký Lê Văn Đôi
Trích yếu Phát động phong trào thi đua ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện năm 2016
Cơ quan ban hành HDND huyện Vũng Liêm
Phân loại Kế hoạch

Tập tin đính kèm: ▸ 08/KH-BCĐ