Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tam Bình năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 930/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/05/2016
Người ký Nguyễn Thanh Phong
Trích yếu Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Tam Bình năm 2016
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: