Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 889/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2016
Người ký Nguyễn Thanh Phong
Trích yếu Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện NQ số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện Tam Bình giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 889/QĐ-UBND