Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tam Bình năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 881/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2016
Người ký Nguyễn Thanh Phong
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị Quyết số 01/NQ-CP, ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước huyện Tam Bình năm 2016
Cơ quan ban hành UBND huyện Tam Bình
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 881/QĐ-UBND