Quyết định 1341/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ loại đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 và định hướng năm 2016
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1341/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/04/2016
Người ký Bùi MinhQuận
Trích yếu Quyết định 1341/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ loại đất trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng NTM xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2011-2015 và định hướng năm 2016
Cơ quan ban hành UBND huyện Long Hồ
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: ▸ 1341/QĐ-UBND

Văn Bản Khác
  • Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 09 tháng đầu năm năm 2021
  • Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ chủ yếu 06 tháng cuối năm 2021
  • Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quý I/2021 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021
  • Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi
  • Về việc thu hồi đất thực hiện công trình Hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản Tam Bình – Long Hồ (Khu vực huyện Long Hồ). Hạng mục: Cống hở Hai Voi