Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành việc tiêu thụ vé số, thực hiện vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước và đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 05/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2023
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu Về việc tặng Bằng khen cho cá nhân có thành tích hoàn thành việc tiêu thụ vé số, thực hiện vượt chỉ tiêu nộp ngân sách nhà nước và đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 05qd_signed.pdf