Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 2568/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2022
Người ký Nguyễn Văn Liệt
Trích yếu Quyết Định Phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2020-2025.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Quyết định

Tập tin đính kèm: 2568qd_signed.pdf