V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 407/BC-UBND
Ngày ban hành 30/11/2022
Người ký Nguyễn Thị Quyên Thanh
Trích yếu V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Vĩnh Long
Phân loại Báo cáo

Tập tin đính kèm: 407bc_signed.pdf