Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 09 /NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/10/2022
Người ký Phan Văn Đàng
Trích yếu Về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Bình
Cơ quan ban hành HĐND huyện Tam Bình
Phân loại Nghị quyết